Matthëus 5:7


Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart want zij zullen zelf liefde ontmoeten en hulp ontvangen.

Matthëus 5:7

God beantwoordt alle Knie-mail


God beantwoordt alle Knie-mail

Auteur onbekend

Psalm 62:2


Alleen bij God vind mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding.

Psalm 62:2

Ik heb vele dingen in mijn handen gehouden


Ik heb vele dingen in mijn handen gehouden en ben ze allemaal kwijtgeraakt, maar wat ik in handen van God heb geplaatst dat bezit ik nog steeds

Maarten Luther

1 Korinthiërs 10:24


Wees niet op U zelf gericht maar op de Ander

1 Korinthiërs 10:24

Een stille morgen…


“Een stille morgen met een Liefdevolle God brengt de gebeurtenissen van de komende dag in het juiste perspectief”

Citaat Janette Oke

Spreuken 15:17


Een eenvoudig maal in een liefdevolle sfeer is beter dan een overvloedig diner met een liefdeloze sfeer

Spreuken 15:17

Psalm 52:2


Gelukkig is hij aan wie de Here zijn zonde niet toerekent en wiens innerlijk eerlijk en oprecht is.

Psalm 52:2

2 Kronieken 15:2


Als je Mij zoekt Zal ik Me door je laten vinden

Kracht door Kwetsbaarheid


2 Korinthiërs 12:10

#VOLHOUDEN

Daarom ben ik blij met alle moeilijkheden, beledigingen, problemen, vervolging en ellende die ik meemaak omdat ik in Christus geloof. Want pas als ik zwak ben, ben ik sterk [ in de kracht van God ] .
2 KORINTIËRS 12:10 BB
https://bible.com/bible/1276/2co.12.10.BB

Door Zijn dood nieuw Leven!


#HERSTEL

God heeft Hém gegeven als manier om de vriendschap tussen God en de mensen te herstellen. Namelijk door Jezus’ dood. Mensen die dat geloven, kunnen vergeving krijgen voor wat ze verkeerd gedaan hebben. Eerst heeft God de ongehoorzaamheid van de mensen ongestraft gelaten. Dat was in de tijd vóór Jezus’ dood.
ROMEINEN 3:25 BB
https://bible.com/bible/1276/rom.3.25.BB

Psalm 37:5


Vertrouw je hele leven aan Hem toe. Dan zal Hij in alles voor je zorgen.
PSALMEN 37:5 BB
https://bible.com/bible/1276/psa.37.5.BB

Psalm 27:4


Ik vraag maar één ding van de Heer. Dit is wat ik het liefste wil: ik wil alle dagen van mijn leven dicht bij de Heer zijn, om ervan te genieten hoe prachtig en hoe vriendelijk Hij is en om Hem te leren kennen.
PSALMEN 27:4 BB
https://bible.com/bible/1276/psa.27.4.BB

Psalm 23:4


Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, [ een dal van moeilijkheden, ] ben ik nergens bang voor, want U bent bij mij. Met uw stok en uw herdersstaf beschermt U mij en stuurt U mij bij. Het troost mij dat U dat doet.
PSALMEN 23:4 BB
https://bible.com/bible/1276/psa.23.4.BB

IK BEN….


Mag de Heer


Mag de Heer je voorgaan
en je de goede weg wijzen.
Mag de Heer naast jou zijn,
je in de armen sluiten en beschermen.
Mag de Heer achter je staan
en je behoeden voor valsheid.
Mag de Heer onder jou zijn
en je opvangen als je valt.
Mag de Heer in jou aanwezig zijn
en je troosten als je verdrietig bent.
Mag de Heer bij jou blijven
en je verdedigen.
Mag de Heer ook boven je staan
en je zegenen
met de zegen van de algoede God.

Er is Kracht…


Er is Kracht…

Er is kracht in je woorden

Er is kracht in Mijn woord

Er is kracht in je denken

Er is kracht in je daden

Er is overwinning van Mijn kracht in jou

Wat zien de mensen?

Wat horen de mensen?

Welke geur verspreid je?

Er is kracht in jou

Het is God in jou!!

Hernieuw je daden

Vernieuw je denken

Ga staan in de overwinning van Mijn kracht in jou

Je hebt hem immers al ontvangen

Geloof kan bergen verzetten

Zeeën splitsen

Volken thuisbrengen

Gevangenen vrijzetten

Mijn kinderen thuisbrengen

Zie naar ze om

 

Trudy Steegman

Afbeeldingen gemaakt voor DagelijkseBroodkruimels.nl


c