Langs de via Dolerosa


Via Dolerosa Sela

Als het donker te donker is…


Als het donker te donker is’
© Renee Klijnsma

Als het donker te donker is
En het koude te koud
Als het stille oorverdovend is
En de ruimte te benauwd

Als er nergens licht te vinden is
En je de warmte niet meer voelt
Als de drukte te eenzaam is
En men niet meer weet wat je bedoelt

Weet dat ik een deken heb
En een vuur om aan te warmen
Ik zet thee, speel muziek
En neem je in mijn armen

Dan dansen we tegen beter weten in
En zingen alsof niemand ons hoort
We huilen tot de tranen stoppen
Tot het licht aan de horizon gloort

Dan wachten we op beter
Samen in een liefdevol huis
Totdat we weer lachen en genieten
En je kunt zeggen: ik ben thuis

Openbaring 21:4


Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Er zal geen dood meer zijn,
geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn.
Want wat er eerst was is voorbij!
Openbaring 21:4

Wat verlang ik naar voorbij

Soms voor die ander, soms gewoon voor mij

Wat verlang ik naar Zijn handen,

die alle tranen uit onze ogen zal halen,

welke nu nog zo vaak daar branden.,

van verdriet, frustratie, pijn of falen.

Wat verlang ik naar voorbij.

Ik bij Hem, Hij volledig thuis in mij!

Be Blessed!

Eeuwigheidszondag


God,
Soms zijn mensen van wie je houdt
er opeens niet meer.
We denken aan die mensen
die er nooit meer zullen zijn.
Ze zijn dood, maar –
wat is dat eigenlijk?

Als we stilstaan bij de dood,
betekent dat toch niet alleen
verdriet en dat je iemand mist?
Het betekent toch ook
dat we ineens weer moeten lachen
om die éne grappige gebeurtenis?
Dood betekent toch ook leven
met de herinnering hoe iemand was?

Leer ons leven met de dood
en vertrouwen op
Uw eeuwig voortbestaan.
Neem degene die we missen
op in de bescherming van Uw hand.
Want het troost ons om te weten,
dat wie dood gaat voor altijd
leeft in Uw liefdevolle eeuwigheid.

Amen

Be Blessed!

Met ElkaarMET ELKAAR,
Lieve zuster, lieve broeder
er is hard voor jou geklapt.
Maar bij jou in het verpleeghuis
is haast niemand die het snapt.
 
Want geen partners en geen kind’ renen
geen vrienden zijn te zien.
En bewoners vragen constant:
‘Weet jij waar ze zijn misschien?’
 
Dan vertel je van het virus,
in één uur wel twintig keer.
Maar na enkele minuten
weten mensen het niet meer.
 
Mensen worden heel onrustig,
raken soms totaal van slag.
Ze begrijpen er geen snars van,
dat bezoek niet komen mag.
 
En jij zelf moet afstand houden,
maar hoe moet dat aan het bed?
Bij het wassen, bij het eten,
bij het brengen naar ‘t toilet?
 
Je mag ook geen knuffel geven,
hoewel jij dat soms vergeet.
Of misschien dat jij uit liefde
bewust die regel overtreedt.
 
Je mist hulp van mantelzorgers,
die altijd aanwezig zijn
en geliefden bezig houden
en die afleiding is fijn
 
Want dat geeft jou even ruimte
en heb jij je handen vrij
om te doen wat maar blijft liggen,
want dat hoort er ook nog bij.
 
De familie is verdrietig,
de verpleging horendol
,de bewoners zijn onrustig
niets loopt volgens protocol
 
Het zijn hele rare tijden
en het lijkt nog lang niet klaar.
Maar we gaan het zeker redden
en dat doen we met elkaar.
❤️❤️❤️
 

Twee handen….


Onderstaand verhaal kreeg ik toegestuurd van een lieve vriendin… een prachitg verhaal.. en wat een bemoedigend verhaal juist in deze tijd!

Een tijd waarin verdriet en zegeningen hand in hand gaan…

Mensen die geliefden verliezen door het Coronavirus, mensen die hun naasten niet meer op kunnen zoeken vanwege de social distance… onzekerheid in werk, financien.. enz enz handen vol verdriet.

Maar ook zul je vast je zegeningen ook kunnen tellen.. zegeningen om dankbaar voor te zijn.. zegeningen uit de “Goede” tijden..

Misschien moet je even denken.. even zoeken om ze naar boven te krijgen…. juist tijdens deze heftige verdrietige onzekere tijden…

Toch wil ik je aansporen om het te gaan doen… want het helpt vaak om het verdriet te verzachten zoals deze oude mevrouw in al haar wijsheid haar arts vertelde!

Twee handen….

Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: Ik heb één hand vol klachten.
Zal ik ze eens opnoemen?
Laat maar eens horen zei de dokter.

De eerste vinger zijn mijn verloren ouders.
De tweede zijn mijn lichamelijke klachten.
De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen.
De vierde, dat ik me soms zo eenzaam voel.
De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel bekenden weggevallen zijn.
Dat is inderdaad een hele hand vol, zegt de dokter.

Maar die andere hand dan? vraagt hij nieuwsgierig.
Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen? vraagt ze.
Graag, zegt de arts.

De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb.
De tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is.
De derde, dat er mensen om mij heen zijn die me helpen.
De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziekten en pijn.
De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te betalen.

De dokter kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt hem aan en zegt: Hier zijn twee handen die verdriet hebben gedragen, tranen gedroogd en wel eens tot vuisten zijn gebald. Ook twee handen die weten wat leven is.

En weet u dat ik nu zo mooi vindt, wat er gebeurt als ik mijn handen vouw tot een gebed? Neen,” zegt de dokter.

Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar mijn hand met het verdriet. Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de zegeningen in. En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen. Biddend breng ik mijn verdriet bij God.

Daarna tel ik de zegeningen.

Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden elkaar in evenwicht. Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven ook minder zwaar.

De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene hand tussen de vingers van zijn andere hand en blijft verzonken in zijn eigen gedachten zitten.

Bron onbekend

Wees altijd blij in de Heer! Ik zeg het nóg een keer: wees blij! Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie. Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus.
http://FILIPPENZEN 4:4-7 BB https://my.bible.com/nl/bible/1276/PHP.4.4-7.BB

Ik hoop en bid dat ik je mocht bemoedigen met dit verhaal..

God keek genadig naar mij om
Hij greep mij vast voor ik verdronk
En zette mij weer op vaste grond
De Heer is mijn bevrijder

Ik weet hoe lang de nacht ook duurt
God helpt mij over elke muur
Ik zie al licht aan de horizon
De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn bevrijder

Op Hem alleen rust mijn geloof
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft
De winter wijkt en de lente komt
De Heer is mijn bevrijder

Ook als het wachten moeilijk is
Ook als ik treur om wie ik mis
Zijn liefde draagt mij door alles heen
De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn bevrijder

Hij draagt mij tot mijn de laatste dag
Laat mij niet achter in het graf
Hij wekt mij op en roept mij naar huis
De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn bevrijder

Alle eer aan God de Vader
Alle eer aan God de Zoon
Alle eer aan God de trooster
De Heer is mijn bevrijder

Alle eer aan God de Vader
Alle eer aan God de Zoon
Alle eer aan God de trooster
De Heer is mijn bevrijder
De Heer is mijn bevrijder
De Heer is mijn bevrijder

Bron: Musixmatch
Songwriters: Keith Getty

Be Blessed!

MAAR DE LENTE WIST HET NIET….


Het was begin 2020…
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het Maart…

Het was Maart 2020…
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto’s stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch…Iedereen wist wat er aan de hand was

Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen terug
En de lucht werd roze en blauw
Het werd later donker en ’s ochtends kwam het licht vroeg door de ramen

Het was Maart 2020…
De jongeren studeerden online, vanuit huis
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten
Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken
Mensen moesten vanuit huis gaan werken
Ondernemers kwamen in de problemen
De meeste kinderen konden niet meer naar school
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden uitgesteld…Iedereen wist het

Maar de lente wist het niet en het ontsproot
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren
Het was Maart 2020

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk…
Er was isolatie, ziekte en paniek….

Toen werd de angst pas echt!!

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit…
En de weken duurden ineens veel langer…
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen…
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held…
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht…Iedereen wist wat er gebeurde

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien
De Magnolia stond in de knop
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes

En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit
Sommigen leerden een nieuwe taal
Sommigen ontdekten kunst
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug
Anderen stopten met onwetend onderhandelen
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen
Anderen ontdekten opnieuw de liefde in hun vastgeroeste relatie
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken
Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was, deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen
Mensen herstelden van hun stressvolle leven
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden bellen
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan
Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen, zorgpersoneel en mantelzorgers die keihard aan het werk waren om de zorg waar dan ook, draaiende te houden

Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen…

Dat wisten we allemaal

En de lente wist het niet,
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit
En het werd steeds warmer
En er waren veel meer vogels

En toen kwam de dag van bevrijding…
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op…
Met tranen in de ogen…
Zonder maskers en handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden
En de mensen waren humaner geworden
En ze hadden weer waarden en normen
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan

En toen kwam de zomer….
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood

Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen
de kracht van het leven…

Susan Blanco (De Taalrecycler) raakte geinspireerd door het origineel van Irena Vella. Zij heeft er een eigen switch aangegeven, gebaseerd op het leven in Nederland tijdens de Coronacrisis.

Het origineel is een poëzie uit Italië en is geschreven door Irena Vella http://www.irenevella.com/

Jij bent mijn brugJij bent mijn brug
Wat ik gister gedaan heb?
Wie ik gister heb gesproken…?
Laat me even denken
Ik kom er zo op terug
 
In een gezelschap heel gezellig
Ik praat met iedereen aanwezig
Alleen moet ik wel bekennen
Het gaat soms wat te vlug
 
Over vroeger, oh vroeger
Daar kan ik je álles over vertellen
Dat zit scherp in mijn geheugen
Als een tasje met verhalen op mijn rug
 
Maar ik merk dat ik verander
En ik weet het wordt niet beter
Maar dat wil ik niet toegeven
Daarom lijk ik soms wat stug
 
Toch vraag ik: Blijf je alsjeblieft dicht bij me
Blijf je met me praten als altijd
Want ik voel me als tussen twee werelden
En jij bent mijn brug
 
Martijn Drost
  �

Drempels van Verlies


Kreeg vandaag een mooi gedicht in de mail van Alzheimer Nederland geschreven door Lotte Huiberts

Ik wil hem graag met jullie delen.. en zoals jullie van mij gewend zijn kan het niet zonder te verwerken in een afbeelding!Drempels van verlies
Woede, angst, frustratie, verdriet 
Er zitten zinnen in mijn hoofd
Maar ik zie de woorden niet 
 
Liefde, lachen, plezier, geniet
Kleine dingen worden groot
Maar vergeet-mij-niet 
 
Drempels, duinen, heuvels, bergen 
Ik stoot tegen ze aan 
Mijn benen willen wel vooruit
Maar mijn voeten blijven staan
 
Verandering, verlies, verloren, vergaan 
Ik ben mijzelf niet meer 
Maar blijf bestaan
 
Lotte Huiberts

De kapper


Bestaat God wel?

Bestaat God wel?

Een man ging naar de kapper om zijn haar en baard te laten knippen. Ze begonnen te discussiëren en spraken over vele zaken. Al gauw kwamen ze bij de bekende vraag of God wel bestaat.
De kapper zei: “kijk, ik geloof niet dat God bestaat.”
“Waarom zeg je zoiets”? vroeg de man.
“Nou, iemand hoeft alleen maar naar de wereld te kijken en hij zal zien dat
dat God niet bestaat. Als God echt bestaat, zouden daar dan zoveel zieke mensen zijn? Zouden daar zoveel gehandicapte kinderen zijn? Nee, als Hij echt bestond, zou er geen ellende zijn op de aarde. Ik kan me niet voorstellen dat een God dit allemaal kan toestaan.
De man was even stil maar zei verder niets.
De kapper was inmiddels klaar en de man verliet de zaak. Onderweg naar huis zag hij een oude man op straat met een heel lang haar en ongetrimde baard. De man ging onmiddellijk weer terug naar de kapperszaak en zei tegen de kapper: “KAPPERS BESTAAN NIET!”
“Maar ik ben toch een kapper en ik sta hier vlak voor je,” antwoordde de kapper.
“NEE!” Schreeuwde de cliënt. “Kapper bestaan gewoon niet. Als zij echt bestonden, zouden er geen mensen meer rond lopen met lang haar en ongetrimde baarden op de wereld.”
De kapper antwoordde: “Ach, wij kappers bestaan zeker wel. Het zijn gewoon de mensen die niet naar ons komen.”
“Exact!” ging de man verder. “Dat is het hem nou juist. God bestaat ook zeer zeker wel. Het zijn juist de mensen die niet naar Hem gaan en Hem niet opzoeken. En daarom is er zoveel ellende op de aarde.

Christelijke Verhalen.nl

Wees niet bang, Ik zal er zijn.


Moge de weg je zeggen:

Volg me maar

Moge de ster je zeggen:

Richt je vaart op mij

Moge de grond je zeggen:

Bezaai me.

Moge het water je zeggen:

Drink me

Moge het vuur je zeggen:

Warm je

Moge de boom je zeggen:

Schuil in mijn schaduw

Moge de vrucht je zeggen:

Pluk me, eet me.

 

En als je de weg kwijtraakt;

Geen vaste grond meer vindt

En dreigt te verdrinken;

Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt

In een nacht zonder sterren;

Als de bomen kaal zijn

En je honger en dorst hebt,

 

Dan moge zijn STEM je zeggen:

Wees niet bang, Ik zal er zijn.

 

(Frans Cromphout)

Nooit zal ik een moeder zijn…


Nooit zal ik een moeder zijn…
Accepteren wat is,
accepteren wat niet zal zijn.
Er zal nooit een “eigen” kindje komen
een stukje “ik” dat rondloopt
opgroeit met mijn liefde
van me houdt, als moeder
onvoorwaardelijk
een kindje waar ik altijd op heb gehoopt.
een stukje bloed, een stukje eigen
die ik herken en erken
uit liefde geboren
en van mij.
Ja dat doet pijn
voelt als een leeg gat
voelt eenzaam
verloren
alleen.
Hoe kan ik hiermee leven
wetende wat had kunnen zijn
dagelijks mee wordt geconfronteerd
het doet zo een pijn.
Had ik maar…
wat als…
was het maar….
Ik zal het nooit weten
en zal ermee moeten leren leven
altijd achteraan te sluiten.
Een stiefdochter kwam in mijn leven
een mooie en lieve meid, echt hoor
ik probeer het beste van mezelf te geven
maar soms vraag ik me af waarvoor.
Misschien als ze volwassen is
en gaat praten over hoe ze het heeft ervaren
dat ik in haar leven kwam
en dat ze een stukje heeft opgevuld van mijn gemis
zonder dat ik het wist .
Maar nooit zal ik een moeder zijn
en dat doet zo een pijn
weten dat ik altijd achteraan moet sluiten
en op mijn gevoel zal blijven stuiten.

Mijn zalving wil Ik je geven


Mijn zalving wil Ik je geven
Overvloedig
Stromen van zegen
Ik weet het
Je wacht al zo lang
Er was een weg te gaan
Soms week je af van Mijn plan
Ga ontvangen
Lege handen omhoog
Dan komt de olieregen
Zalving
Zoals Ik heb beloofd
Stop met verdienen
Wat Ik je geven wil
En ga en deel uit
Voor niets, dat is Mijn wil
Laat anderen delen in wat Ik overvloedig geef
Maar luister alleen naar Mij
Ken Mij
Herken Mij
En je woord wordt gehoord
Je zult doen
De dingen van de Vader
En meer dan Jezus deed in mij
Omdat Ik je overvloedig zegen
Met onbaatzuchtige liefde
Uit een onuitputbare bron
Leef vanuit Mij
-Trudy Steegman –

Gebed om liefde


Gebed om liefde

Heer open mijn hart om lief te hebben
Wie me pijn deden
Wie over mij roddelden
Wie onrecht deden.
Heer open mijn hart
om te vergeven:
Wie kwaad spraken
Wie ontnamen waar ik recht op had.
Heer open hun hart
om uw Liefde te ontvangen.

Amen

Mijn Geliefde kind


Mijn Geliefde kind

Ik hou van jou. Ik heb altijd al van jou gehouden
Dus maak je geen zorgen vandaag.
Ik zorg voor je. Ik sta je bij

Als je iets nodig hebt: vraag het aan Mij!
Als je Mij roept, dan zal Ik je antwoord geven
Ik zal het afmaken, als jij niet meer verder kunt.

Als mensen je beledigen, of je zit in ellende,
weet dan dat je door Mij sterk bent, niet uitgeput raakt.

IK GELOOF IN JOU

Wees maar vastberaden en standvastig, laat je niet ontmoedigen
Ik bescherm je en bij Mij kun je schuilen.
Ik zal herstellen wat gebroken is, Ik genees je pijn
Ik troost je als je verdriet hebt.
Ik hoor je gebeden en Ik luister.

Ik heb meer voor je in petto dan je kunt voorstellen.
Als je je eenzaam voelt, kom bij mij en Ik geef je Liefde
Als je je onzeker of down voelt, herinner je dan aan wie je toebehoort
Je bent van Mij. Houdt je dus vast aan Mij

Ik zal alle tranen uit je ogen wissen
Zie ik maak alles nieuw
Ik ken je, door en door

Ik loop voor je uit, luister naar Mijn stem en volg Mijn weg
Jij bent mijn geliefde kind, Ik ben vol Blijdschap over jou.
Ik heb je bij je naam geroepen, jij bent van Mij
Je bent zo kostbaar, zo waardevol

Wanneer het tegen zit: Bid!
Je mag je zorgen op mij afwentelen
Geluk en Genade zullen altijd achter je aan komen
Vertrouw op mij, Ik zal je leiden.

Je Hemelse Vader

Mijn Geliefd Kind!


Mijn Geliefd Kind!

Ik heb Mijn eigen bloed voor jou vergoten om je rein te maken
Je bent nieuw, geloof dat dat waar is!
Je bent liefelijk in Mijn ogen en Ik schiep je zoals je bent.
Bekritiseer jezelf niet en raak niet ontmoedigd,
omdat je niet volmaakt bent in eigen ogen
Dit leidt enkel tot frustratie.
Ik wil dat je Mij vertrouwt, iedere dag weer, stap voor stap
Blijf in Mijn kracht en in Mijn Liefde en wees vrij – wees jezelf!
Sta niet toe dat andere mensen je opjagen
Ik zal je leiden als je het Mij toestaat.
Wees je van Mijn aanwezigheid bewust, Ik geef geduld, vreugde en vrede.
Verwacht de antwoorden van Mij, Ik ben je Herder en Ik zal je leiden
Volg Mij alleen.

Wees niet bezorgd over jezelf, je bent Mijn verantwoordelijkheid
Ik zal je veranderen zonder dat je het door hebt
Heb jezelf lief en heb anderen lief omdat Ik je lief heb
Wees niet op jezelf gericht, wees op Mij gericht!
Ik leid, Ik verander, maar niet wanneer je het zelf probeert
Want Ik wil jou krachtinspanning niet bevechten,
Je bent van Mij

Geef Mij de vreugde je gelijkvormig aan Christus te maken
Je enige opdracht is op Mij gericht te zijn en op Mij alleen.

Worstel niet zo, maar ontspan je in Mijn Liefde
Ik wil de vrijheid om je vrijuit Lief te kunnen hebben!
Houd er mee op in eigen kracht te willen doen, wat Ik in jou wil doen!
Mijn wil is volmaakt, Mijn Liefde is voldoende
Ik zal in jou behoefte voorzien, want Ik heb jou Lief!

Je Hemelse Vader.

Mag de Heer


Mag de Heer je voorgaan
en je de goede weg wijzen.
Mag de Heer naast jou zijn,
je in de armen sluiten en beschermen.
Mag de Heer achter je staan
en je behoeden voor valsheid.
Mag de Heer onder jou zijn
en je opvangen als je valt.
Mag de Heer in jou aanwezig zijn
en je troosten als je verdrietig bent.
Mag de Heer bij jou blijven
en je verdedigen.
Mag de Heer ook boven je staan
en je zegenen
met de zegen van de algoede God.

Maranatha


Sela – Maranatha

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
Komt de tijd dat alles anders wordt,
er geen tranen en geen rouw meer zijn?

Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuingeschal.
Vol van luister, stralend als de zon;
Heer, hoe lang nog voor U komen zal?

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God.
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt.

Hef je handen op en kijk omhoog.
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,
met een brandend hart vervuld van hoop.
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!

Niets is beter dan bij U te zijn.
Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.

Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Tekst: Hans Maat muziek: Kinga Bán, Adrian Roest © 2016 Stichting Sela Music

Het kleine Luikje


Het kleine Luikje

Ik geef het kleine luikje
Een zetje
Op een kier
Nieuwsgierig wat er waar is
Verlangend naar meer

Dat hele kleine kiertje
Een wereld van verschil
Het licht dat straalt naar binnen
Geeft dat ik er meer van wil

Mijn hoofd gaat om het hoekje
Op zoek naar al dat licht
De bron is voor mij niet zichtbaar
Dus doe ik mijn ogen dicht

Vader in de hemel
Waarom was daar dat luik
Zo stevig in de scharnieren
Potdicht
Nooit gebruikt

Dat luik
Maakte je zelf
Bij elke teleurstelling
Daarom zijn de planken verschillend
Als een herinnering

Steeds als je iets niet snapte
Of Ik niet deed wat jij dacht
Als mensen je lieten vallen
Of iets deden wat jou brak
Dan kwam er weer een plank bij
Een lat eroverheen
En bij de grootste pijn
Extra spijkers erdoorheen

Maar Vader waarom nu dan
Het luik toch op een kier
Dat licht dat lijkt te roepen
Kom snel er is nog meer

Het slot was niet van ijzer
Het slot heette kritiek
Iedereen legde je langs je eigen zuiverlat
En niemand kreeg krediet
Maar nu zag je Mij in al je vragen
En kritiek verloor de strijd
Nu mag je je aan Mij overgeven
Naar waarheid in vrijheid
Bevrijd

Geschreven door Trudy Steegman

It Libben jout syn hichten en syn djipten


It Libben jout syn hichten en syn djipten

 

It libben jout syn hichten en syn djipten.

Gjin minske wit tefoaren wat it bringt.

Wat is it goed om fan Gods geunst te witten,

Dat elke dei Hy syn genede skinkt.

 

Refrein:

Hy tilt jim op en liedt jim op syn hichten,

Hy tilt jim op ut stoarmen en fertriet.

Syn sterke hân rêdt jim ût alle djipten,

Dan sjong jim mei Him it heechste liet.

 

Giet alles goed, dan falt it licht te sjongen,

Jim blide klanken stige nei Gods troan.

In nij begjin ha jim fan Him ûntfongen;

Lis hert en siel mar yn syn sterke hân.

 

Mar swierrichheden sille jim ek beneare,

It moed sjit fol, it hert is sa oerstrjoer.

Ek dan wol God jim syn genede leare,

Jim pine en muoite, jou it Him mar oer.

GOD ZAL VOOR ONS ZORGEN


GOD ZAL VOOR ONS ZORGEN

Voor de wezen is Hij een vader,
voor de weduwe een hoofd van het gezin.
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis.
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis.

 

God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.

 

Voor de bange is Hij een schuilplaats,
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit.
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond.
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op.

 

Hij zal over ons waken
ieder uur van de nacht.
Onze God gaat niet slapen.
Hij houdt de wacht.

tekst: Matthijn Buwalda, Adrian Roest muziek: Matthijn Buwalda, Adrian Roest © 2016 Stichting Sela Music

GEBED VOOR DE WERKDAG


GEBED VOOR DE WERKDAG

Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin.
Laat in mijn huis uw vrede zijn
en zegen mijn gezin.
Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht.
Dat ik mij niet voor niets vermoei;
breng alles wat ik doe tot bloei.

Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.
Laat in mijn hart uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.
Maak mij als zout dat smaak verspreidt.
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.

Laat al mijn werk geheiligd zijn,
een dienst tot eer van U.
Laat mij oprecht, integer zijn;
een spiegelbeeld van U.
Werk door uw Geest met kracht in mij,
tot uw karakter groeit in mij.
Voltooi het werk dat U begon,
tot aan de dag dat Christus komt.

Aanbidding


Stil kniel ik voor U Heer
Stil in aanbidding
Voor het grote wonder
Van Uw vernedering

Mijn ziel prijst U
En heel mijn wezen
Mag het ervaren nu
Uw liefde in mijn leven

Mijn hart is zeer verheugd
U kwam naar deze aard
En heeft de band met ons
Door Hem weer heel verklaard

Nu mag ik juichen Heer
Van krib tot kruis, het is volbracht
In liefde ziet U op ons neer
Het heil verscheen in deze nacht.

Ina van der Welle

Ontzagwekkend wonderbaarlijk gemaakt


Ontzagwekkend wonderbaarlijk gemaakt

Ik ben ontzagwekkend wonderbaarlijk gemaakt door God.

Geen afgerafeld stukje werk, even snel tussen neus en lippen door gemaakt, maar weloverwogen en met zeer grote zorg,

Ontzagwekkend wonderbaarlijk!

Ja, ik ben te dik, mijn lichaam kan niet alles wat een gezond iemand kan, ik ben een beetje beperkt in wat ik kan, en toch …

Ja, ik doe dingen verkeerd, keer op keer op keer op keer …, en toch …

Ik maak fouten, schiet tekort op vele fronten –zowel naar God toe als naar mensen, en toch …

Ik …

En toch …

Ik ben ontzagwekkend wonderbaarlijk gemaakt door God!

Door mijn eigen ogen zie ik al deze dingen, maar als ik mijzelf ga zien door wat Hij zegt in Zijn woord, ga ik ontdekken dat het heel anders is dan ik vaak denk, of zie.

In gedachten zie ik U, Vader, gebogen

over één van Uw in de maak zijnde meesterwerken.

Uw handen gaan zorgvuldig, liefdevol en teder te werk;

niets, helemaal niets zal er zijn op aan te merken.

Als het af is, zie ik de vreugde op Uw gezicht,

en hoor ik U zeggen: ‘Whauw, wat is zij mooi en goed!’

U geeft haar een plaats ergens op de wereld, en zie uit naar de dag

dat U haar weer van aangezicht tot aangezicht ontmoet.

Tot die tijd echter, mag zij op die plaats de gaven en talenten,

die zo zorgvuldig door U in haar leven zijn ingeweven,

ontdekken en ontplooien, om zo tot eer en glorie

van U, haar Schepper, te leven.

Allerlei dingen zullen op haar afkomen,

U weet daarvan, niets is voor U verborgen.

Maar U houdt haar vast, en zult alle dagen,

onafgebroken, voor haar zorgen.

Haar naam is in Uw hand gegrift,

haar beeld heeft U elk moment van de dag voor ogen.

Ze is U zo kostbaar, zo dierbaar, zo speciaal,

niemand anders dan U is zo over haar bewogen.

Ontzagwekkend, wonderlijk gemaakt

Ik proef Zijn liefde; voel de gewenstheid van mijn bestaan.

Ja, Uw daden zijn wonderen; mijn ziel weet dat zeer wel!

Rita Klapwijk

Gewoon twee handen


Gewoon twee handen

Gevouwen op m’n schoot

Geknield

Zonder woorden

U bent groot

Gewoon

Gevouwen

Geknield

Stil

Omdat U weet wat ik zeggen wil

Gewoon twee handen

Gevouwen op m’n schoot

Geknield

Zonder woorden

Maak ik U groot

Dankbaar

Geliefd

Gelukkig

Met U

Volkomen vrede

In het nu

Gewoon

Gevouwen

Geknield

Stil

Geschreven door Trudy Steegman

Zachte golven zweven


Zachte golven zweven

Zachte golven

Zweven

Muziek verwarmt mijn hart

Niemand lijkt het te horen

Nieuwe kracht

Zachte golven

Ik sluit mijn ogen

Heer het verlangen zo groot

Dicht bij U

Leg ik mijn hoofd

Een zachte aanraking

Op Uw schoot

Even niet groot

Zomaar geluk

Van hart tot hart

Pure kracht

Zachte golven

Tederheid

Uw liefde vult

Genegenheid

Uw stem vertelt

Geeft nieuwe hoop

Liefde

Waarheid

En geloof

Zachte golven

Ik richt mij op

Dank U Vader

Van hart tot hart

Voor de almacht van de stille kracht

Alleen met U

Dat U bracht

Eenheid in de nacht

-Trudy Steegman-

 

 

Onze Vader


Lieve Vader die altijd bij ons bent
laat uw naam worden gewaardeerd en geliefd
laat uw heerschappij in ons worden vervuld
laat uw wil hier op aarde worden gedaan
op dezelfde manier als in de hemel.
Geef ons vandaag de dingen die we vandaag nodig hebben,
en vergeef ons onze zonden en overtredingen tegenover U,
zoals wij ook iedereen vergeven
die ons op welke manier dan ook kwaad doet.
Laat ons alstublieft geen beproevingen doormaken,
maar verlos ons van alles wat slecht is.
Want U bent degene die het voor het zeggen heeft,
en U hebt alle macht,
en ook de heerlijkheid is alleen van u – voor altijd –
en dat is precies wat we willen!

AMEN

Er is Kracht…


Er is Kracht…

Er is kracht in je woorden

Er is kracht in Mijn woord

Er is kracht in je denken

Er is kracht in je daden

Er is overwinning van Mijn kracht in jou

Wat zien de mensen?

Wat horen de mensen?

Welke geur verspreid je?

Er is kracht in jou

Het is God in jou!!

Hernieuw je daden

Vernieuw je denken

Ga staan in de overwinning van Mijn kracht in jou

Je hebt hem immers al ontvangen

Geloof kan bergen verzetten

Zeeën splitsen

Volken thuisbrengen

Gevangenen vrijzetten

Mijn kinderen thuisbrengen

Zie naar ze om

 

Trudy Steegman

Waar het bloed druipt


Waar het bloed druipt, van de schuld

Waar het bloed sluipt, van de zonde

Daar wast U mij

Met het water

Waar het bloed druipt, van een mens

Waar het bloed sluipt, van het oordeel

Daar wast U mij

Met het water

Waar de leegte van mijn hart

Niet te vullen door de wereld

Een gat sloeg

Met kracht

Kwam U en verzorgde de wonden

Heer, hoe kan ik U bedanken

Voor het offer dat U bracht

Hoe kan ik ooit beseffen

Wat het kostte

Offer van kracht

Overwinning van de dood

Vanaf nu een brug voor mij

De hemel een open deur

En de weg gaat U met mij mee

Genade

Besef

Verloren

De jaren

Gevonden

Uw liefde

Nooit, nooit meer alleen

Op weg

Het is de stilte van mijn mond

Die U dankt

Zonder woorden

Het is een ademloos

Verlangen

Naar oprechtheid van mijn hart

Het is een keus uit liefde geboren

Om met U op weg te gaan

Geschreven door Trudy Steegman

De vlinder


In de tuin landt een vlinder
Zo groot en mooi
Regenboogtooi
Noem ik hem

De vlinder is verdrietig
Anders dan de rest
Wordt wel uitgelachen
Of rechtstreeks gepest

Ik begrijp het niet
Hij is zo mooi
Ik buig en zie verbaasd
Het is een vlinder met prothese

Een vleugel is vervangen
Omdat hij was weggeroofd
Door een zo mooi als de ander
Niemand die dit geloofd

Maar de vlinder is zo moe
Hij wil zijn als de rest
Zo verdrietig en alleen
Steeds maar weer gepest

Elke dag buigen de pootjes
Om te vragen voor herstel
Maar echt haast heeft God niet
Hoort Hij de vlinder wel?

Ja de Vader hoort je
Elke dag
Ieder gebed
Koestert en bewaard Hij
Hij ziet hoe jij je redt

Dat je meer wilt doen
Meer betekenen voor de ander
Jouw tijd komt Regenboogtooi
Hij zal en kan en wil
Zijn tijd is anders dan de jouwe

Je bent de enige
Uniek
Schoon van hart
Vertel van je Schepper
Ga van bloem naar bloem
Breng je getuigenis van leven
En zie wat Hij zal doen

Vlinder met prothese
Lieve Regenboogtooi
Strooi je kleuren over de bloemen
Ze zullen je Vader roemen
Uniek in je soort

Geschreven door Trudy Steegman

 

Wees niet bang, Ik zal er zijn.


Moge de weg je zeggen:

Volg me maar

Moge de ster je zeggen:

Richt je vaart op mij

Moge de grond je zeggen:

Bezaai me.

Moge het water je zeggen:

Drink me

Moge het vuur je zeggen:

Warm je

Moge de boom je zeggen:

Schuil in mijn schaduw

Moge de vrucht je zeggen:

Pluk me, eet me.

En als je de weg kwijtraakt;

Geen vaste grond meer vindt

En dreigt te verdrinken;

Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt

In een nacht zonder sterren;

Als de bomen kaal zijn

En je honger en dorst hebt,

Dan moge zijn STEM je zeggen:

Wees niet bang, Ik zal er zijn.

Frans Cromphout

Ik rijg de kralen van je leven


Ik rijg de kralen van je leven

Aan een prachtig gouden snoer

Elke dag zijn eigen kraal

En als we dan straks samen zijn

Dan gaan we ze bij langs

Dan zal Ik je vertellen

Waarom en hoe, waardoor

De ketting krijgt een ereplaats

Aan de levens galerij

Want niets dat jou gebeurt is

Is waardeloos voor Mij

Dan mag je voor altijd stralen

In Mijn hemels koninkrijk

De laatste kraal is de mooiste

Want die maakt de ketting rond

 

Gedicht Trudy Steegman

Hou me vast


Hou me vast

In de chaos van de dingen

Die trekken aan mijn kracht

Hou me vast

In de dagen zonder einde

En de eindeloze nacht

Hou me vast

Als ik zelf niet meer kan denken

En mijn hoofd weer overloopt

Hou me vast

Als ik schreeuwen wil en huilen

Maar de stilte wint van de rest

Hou me vast

Als het leven met andere plannen

Steeds de mijne weer omkeert

Hou me vast

Als ik radeloos verslagen

Me weer opricht zonder kracht

Hou me vast

Hou me vast

Koester mij

Hou me vast

Zeg me

Fluister

Dat het goed komt

Dat U erbij bent

Dat ik veilig schuilen mag

Hou me vast

Hou me vast

Hou me vast

Geschreven door Trudy Steegman

Het verhaal van de Potlood


Het potlood

Een jongetje keek naar zijn oma die een brief aan het schrijven was. Op een gegeven moment vroeg hij: ‘Oma, schrijf je een verhaaltje over wat wij samen hebben meegemaakt? Of schrijf je misschien een verhaaltje over mij?’

Zijn oma stopte met haar brief, glimlachte, en zei: ‘Ik schrijf inderdaad over jou. Maar belangrijker dan de woorden die ik schrijf, is het potlood waarmee ik schrijf. Ik zou willen dat je later, als je groot bent, net zoals dit potlood wordt.’

Het jongetje keek nieuwsgierig naar het potlood, maar kon er niets bijzonders aan ontdekken. ‘Maar het is een gewoon potlood, niets speciaals!’

‘Het is maar hoe je ernaar kijkt’ zei oma
Het potlood heeft vijf bijzondere dingen die jou – maar dan moet je ze wel onthouden – tot iemand zullen maken die altijd in vrede zal leven met de wereld:

Ten eerste: Je zult misschien grootse daden verrichten, maar je mag nooit vergeten dat er een hand is die jou leidt. Deze hand noemen we God, en Hij zal je altijd leiden volgens Zijn wil.

Ten tweede: Af en toe moet ik stoppen met schrijven, om de punt te slijpen. Daardoor heeft het potlood een beetje pijn, maar het wordt er wel scherper van. Dus je moet wat pijn kunnen verdragen, het maakt je tot een beter mens.

Ten derde: Als je met een potlood schrijft, kun je altijd uitgummen wat je fout schreef. De les is dat corrigeren wat we gedaan hebben niet slecht is, maar belangrijker is om rechtvaardig door het leven te kunnen gaan.

Ten vierde: Het belangrijkste van het potlood is niet het hout of de buitenkant, maar het grafiet dat erin zit. Dus, wees steeds bezorgd om wat er binnen in je gebeurt.

Ten slotte, het vijfde wat een potlood bijzonder maakt: hij laat altijd een spoor achter. Besef goed dat alles wat je in je leven doet, sporen zal achterlaten en probeer je daar voortdurend van bewust te zijn.’

close-up-1836666_1920

Brief van God


Deze Brief vond ik laatst op internet en het kwam bij mij binnen…..pfff….zo mooi

Wil het graag met jullie delen…wees er door getroost en bemoedigd!

Brief van God

 

Mijn Geliefde kind

Ik hou van jou. Ik heb altijd al van jou gehouden

Dus maak je geen zorgen vandaag.

Ik zorg voor je. Ik sta je bij

 

Als je iets nodig hebt: vraag het aan Mij!

Als je Mij roept, dan zal Ik je antwoord geven

Ik zal het afmaken, als jij niet meer verder kunt.

 

Als mensen je beledigen, of je zit in ellende,

weet dan dat je door Mij sterk bent, niet uitgeput raakt.

IK GELOOF IN JOU

Wees maar vastberaden en standvastig, laat je niet ontmoedigen

Ik bescherm je en bij Mij kun je schuilen.

 

Ik zal herstellen wat gebroken is, Ik genees je pijn

Ik troost je als je verdriet hebt.

Ik hoor je gebeden en Ik luister.

 

Ik heb meer voor je in petto dan je kunt voorstellen.

Als je je eenzaam voelt, kom bij mij en Ik geef je Liefde

Als je je onzeker of down voelt, herinner je dan aan wie je toebehoort

Je bent van Mij. Houdt je dus vast aan Mij

 

Ik zal alle tranen uit je ogen wissen

Zie ik maak alles nieuw

Ik ken je, door en door

Ik loop voor je uit, luister naar Mijn stem en volg Mijn weg

 

Jij bent mijn geliefde kind, Ik ben vol Blijdschap over jou.

Ik heb je bij je naam geroepen, jij bent van Mij

Je bent zo kostbaar, zo waardevol

 

Wanneer het tegen zit: Bid!

Je mag je zorgen op mij afwentelen

Geluk en Genade zullen altijd achter je aan komen

Vertrouw op mij, Ik zal je leiden.

 

Je Hemelse Vader

 

De gebarsten emmer


Maak-van-je-onvermogen____-862x381

Een waterdrager in India had twee grote emmers; elke emmer hing aan één kant van een juk dat hij over zijn schouders droeg.

Eén van de emmers had een barst en de andere emmer was in perfecte staat. Terwijl die tweede emmer aan het einde van de lange weg tussen de rivier en het huis van de meester een volle portie water afleverde was tegen die tijd de gebarsten emmer nog maar halfvol.

Dat ging zo twee volle jaren verder. De waterdrager leverde altijd maar anderhalve emmer water af in het huis van zijn meester. Natuurlijk was de goede emmer bijzonder trots op zijn prestaties omdat hij perfect voldeed voor het doel waarvoor hij gemaakt was. Maar de arme gebarsten emmer was beschaamd om zijn gebrek en voelde zich ellendig omdat hij maar de helft kon presteren van wat je van hem had mogen verwachten. Nadat hij zich zo twee jaar lang als een mislukking had beschouwd begon hij op een dag bij de rivier tegen de waterdrager te praten.

“Ik ben beschaamd over mezelf en ik wil me bij jou verontschuldigen.”

“Waarom?”, vroeg de waterdrager. “Waarom ben je beschaamd?”

de-gebarsten-pot-3-728

“Omdat ik de laatste twee jaar slechts in staat ben geweest om maar een halve portie water af te leveren. Door die barst in mijn zijwand verlies ik voortdurend water onderweg naar het huis van je meester. Door mijn falen moet jij zo hard werken en krijg je niet het volle loon voor je inspanning”, antwoordde de emmer.

De waterdrager kreeg echt medelijden met de oude gebarsten emmer; hij wilde hem troosten en zei: “Als we dadelijk teruggaan naar het huis van mijn meester moet je eens goed op die prachtige bloemen letten aan de kant van de weg”.

En inderdaad: toen ze de heuvel opliepen zag de gebarsten emmer de prachtige wilde bloemen langs de kant van de weg en dat bracht hem toch een beetje troost. Maar aan het einde van de reis voelde hij zich toch weer ongelukkig omdat de helft van het water weer was weggelopen en hij verontschuldigde zich opnieuw bij de waterdrager omdat hij weer gefaald had.

De waterdrager bekeek de emmer en zei: “Heb je dan niet gezien dat er alleen maar bloemen groeien langs jouw kant van de weg en niet langs de kant van de andere emmer?

Dat komt omdat ik altijd al wist dat je een beetje lekte en ik heb daar mijn voordeel mee gedaan. Ik heb bloemzaadjes geplant aan jouw kant van de weg en elke keer we terugkwamen van de rivier heb jij ze water gegeven

En zo heb ik twee jaar lang telkens prachtige bloemen kunnen plukken om de tafel van mijn meester mee te versieren. Als jij niet zou zijn zoals je nu eenmaal bent dan zou zijn huis er nooit zo prachtig uitzien.”

En zo heeft ieder van ons zijn eigen “lekken”. We zijn allemaal gebarsten emmers. Maar als wij er open voor staan dan zal de Heer ons falen kunnen gebruiken om de tafel van Zijn Vader op te fleuren.

In Gods grote plan gaat er nooit iets verloren. Wanneer je dus een manier zoekt om elkaar te dienen en als God je voor een bepaalde taak heeft geroepen, maak je dan geen zorgen om je zwakke punten. Wees je er wel van bewust maar geef Hem de mogelijkheid om er Zijn voordeel mee te doen en zo kan jij ook meewerken aan schoonheid langs Zijn weg.

Ga dapper voort en weet dat we in onze zwakheid Zijn sterkte ervaren.

Maak-van-je-onvermogen____-862x381

Positiviteit


12508748_1677050505870699_35554640392470766_n

 

 

Als er een deur dicht gaat wordt er wel weer ergens anders een raam geopend… ook in je beperkingen kun kleur brengen aan je leven en in die van een ander!

 

1604552_356594611147832_332222959_n

Altijd dicht bij Mij!


44690_325219830946790_2076893205_n

Dit is een van mijn favoriete gedichte geschreven door Rita Klapwijk

Zij heeft de website http://inuwhanden.blogspot.nl/

Zij schrijft gedichten voor facebooksite Bloem in Gods tuin.

Hier vindt je veel van haar gedichten terug.