Praying


Prayer is the road to Heaven, but Faith opens the door!
Gebed is de weg naar de Hemel maar vertrouwen opent de deur!
Christelijke Quote

Lucas 1 vers 46-48


Lucas 1 vers 46-48

Toen zei ​Maria‘Ik geef alle eer aan God.

Ik juich voor Hem, Hij is mijn Redder.

Hij koos mij uit, MIJ, een heel gewoon meisje.

Nu zal iedereen over mij zeggen:

‘Zij is gezegend.’

Lucas 1:46-48

Psalm 34:3


Psalm 34 vers 3

Ik zal juichen voor de Heer vanuit het diepst van mijn hart. Mensen die trouw zijn aan de Heer, horen mijn lied, en ze zijn blij.