Kolossenzen 3:14


En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.
Kolossenzen 3:14 HSV

1 Johannes 4:19


Wij houden van God omdat Hij eerst van óns hield.
1 JOHANNES 4:19

Psalm 31:4 BB


U zal mij leiden omdat U bent wie U bent.
PSALMEN 31:4 BB

Johannes 8:32


Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden
Johannes 8:32