Jesaja 60:1-2


Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. Jesaja 60:1-2

1 Johannes 1:5


God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.
1 Johannes 1:5

Faith is seeing light…


Faith is seeing light with your heart, when all your eyes see is darkness!
Vertrouwen is licht zien met je hart, wanneer je alleen maar duisternis ziet met je ogen!

Job 12:22


Job 12 vers 22

God laat zien wat diep verborgen is,

hij brengt Licht waar het donker is.

Job 12:22