Gaaf…


Hoe gaaf is het dat de God die hemel en aarde schiep, jou maakte omdat hij wist dat de wereld jou nodig had!

Praying


Prayer is the road to Heaven, but Faith opens the door!
Gebed is de weg naar de Hemel maar vertrouwen opent de deur!
Christelijke Quote

2 Kronieken 20:6


HEER, God van onze voorouders, U bent God in de hemel en U heerst over de koninkrijken van alle volken.
In Uw hand liggen macht en kracht besloten, niemand kan zich tegen U verzetten.
2 Kronieken 20:6

Kolossenzen 1:16
In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen.
Kolossenzen 1:16

Psalm 121:2


psalm 121 vers 2

“Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.