1 Johannes 4:19


Wij houden van God omdat Hij eerst van óns hield.
1 JOHANNES 4:19

Johannes 14:27


Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Johannes 14:27

1 Johannes 1:5


God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.
1 Johannes 1:5

Johannes 8:32


Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden
Johannes 8:32