Hosea 6:6
Want liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer.
Hosea 6:6