Geloof….
“Geloof ziet het onzichtbare, gelooft het ongelooflijke en ontvangt het onmogelijke.”
Corrie ten Boom