Praying


Prayer is the road to Heaven, but Faith opens the door!
Gebed is de weg naar de Hemel maar vertrouwen opent de deur!
Christelijke Quote