2 Korinthiërs 9:8


God geeft zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen.
2 Korinthiërs 9:8 HTB

Judas 1:2


judas 1 vers 2

Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.