Deuteronomium 33:27


Deuteronomium 33 vers 27

Van oudsher is God een schuilplaats, Zijn armen dragen u voor eeuwig

Deuteronomium 33:27 (Nieuwe Bijbelvertaling)