Hij Leeft


Wie de roep van gisteren heeft gehoord…wie de stilte van vandaag heeft begrepen… wil niet meer zwijgen over morgen… Hij Leeft! Auteur onbekend!

Faith is seeing light…


Faith is seeing light with your heart, when all your eyes see is darkness!
Vertrouwen is licht zien met je hart, wanneer je alleen maar duisternis ziet met je ogen!

Geloof….
“Geloof ziet het onzichtbare, gelooft het ongelooflijke en ontvangt het onmogelijke.”
Corrie ten Boom

Job 19:27


Ik zal Hem aanschouwen, ik zal Hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen!

Psalm 33:22


Psalm 33 vers 22

Heer, laat ons uw ​liefde​ zien!

Op u vertrouwen wij.