Psalm 37:4


Psalm 37 vers 4

Zoek je vreugde bij de Heer,  dan vervult hij iedere wens.

Psalm 37:4 Groot Nieuws Bijbel

Leviticus 11:45


Leviticus 11 vers 45

” Ik ben de HEER, die jullie uit Egypte heeft geleid om jullie God te zijn. Wees heilig, want ik ben heilig.”

Leviticus 11:45

Als niemand het meer begrijpt


Mantelzorg gedicht Trudy Steegman

Mantelzorg gedicht!

 

Als niemand het meer begrijpt

Hou ik vol

Blijf bij je

Van je houden

Voor je danken

Je omarmen

 

Als niemand het meer begrijpt

Blijf ik liefde gieten

Hele emmers vol

Tranen als je weg bent

Koesteren als de zon

 

Als niemand het meer begrijpt

Dank ik God voor jou

Nooit de vraag hoe lang nog

Maar dankend voor wat komt

 

Als niemand het meer begrijpt

Is er Iemand die me ziet

Die me draagt en vult met kracht

Het is Zijn zegen

Zijn licht

Zijn vreugde

Zijn liefde

Zijn armen

Zijn zijn

Die ons samenbracht

 

Als niemand het meer begrijpt

Raken mijn knieën de grond

Handen omhoog

Een loflied verlaat mijn mond

 

Gedragen vrede

 

Gedicht Trudy Steegman

Vandaag Kinga Bán en Matthijn Buwalda


Vandaag

Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand.
Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand.
De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit.
En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit.

Dit is vandaag, het is alles wat je hebt.
Morgen komt later en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn
en je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn.

Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt.
En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt.
Bedenk dan, als je zicht verliest: je loopt in Iemands zicht.
De Aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht.

Dit is vandaag en het is alles wat je hebt.
Morgen komt later en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn
en je hoeft maar één ding te doen…

En niets is moeilijker dan laten gaan.
De toekomst, het verleden.
Maar je bent al hier, je kunt het aan.
Gedragen door de Ene.

Dit is vandaag en het is alles wat je hebt.
Morgen komt later en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn.
Je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn.
Vandaag…

Tekst: Matthijn Buwalda
Muziek: Kinga Bán, Matthijn Buwalda, Henk Pool

Bemoediging


 

qoute Nic. Beets Bemoediging

Bemoediging

Een mens lijdt dikwijls het meest, voor het lijden wat hij vreest

doch dat nooit op zal dagen

Zo heeft men meer te dragen dan God te dragen geeft.

Het leed dat is drukt niet zo zwaar

dan vrees voor allerlei gevaar

Maar komt het eens in huis

dan helpt de Here altijd weer

en geeft Hij kracht naar Kruis!

Qoute Nic. Beets

 

Spreuken 4:27


Spreuken 4 vers 27

“Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.”

Spreuken 4:27

Vraag niet…


Christelijke spreuk Ryan Lister Vraag niet!

Vraag niet wat de wereld wil, maar wees wat de wereld nodig heeft!

Christelijke spreuk Ryan Lister

Psalm 75 vers 2


Psalm 75 vers 2

Wij loven, God, wij loven u, uw naam is ons nabij, uw wonderen gaan van mond tot mond. Psalm 75 vers 2

Psalm 18 vers 2


Psalm 18 vers 2

Ik heb U hartelijk Lief, Here, mijn Sterkte.   Psalm 18 vers 2

2 Kronieken 16 vers 9


2 Kronieken 16 vers 9

De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. 2 Kronieken 16 vers 9

Klaagliederen 3:24


Klaagliederen 3 vers 24

De Heer is alles wat ik nodig heb, op Hem vertrouw ik

Spreuken 14:30


Spreuken 14 vers 30

“Een tevreden geest geeft een goede gezondheid, jaloezie knaagt aan je botten.”

 

Psalm 62:9


Psalm 62 vers 9

Laten we op God vertrouwen, en Hem onze zorgen vertellen. Hij zal ons helpen.

Jesaja 46:4


Jesaja 46 vers 4

“Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.”

 

Spreuken 22:6


Spreuken 22 vers 6

“Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.”

Jacobus 1:12


Jacobus 1 vers 12

“Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.”

Psalm 34:3


Psalm 34 vers 3

Ik zal juichen voor de Heer vanuit het diepst van mijn hart. Mensen die trouw zijn aan de Heer, horen mijn lied, en ze zijn blij.

Psalm 34:2


Psalm 34 vers 2

Altijd wil ik de Heer danken, elke dag zing ik een lied voor hem.

Galaten 5:1


Galaten 5 vers 1

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen

1 Petrus 5:7


1 Petrus 5 vers 7

U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het Hart

(Nieuwe Bijbelvertaling)

Gebed


Gebed

Aan het begin van deze nieuwe dag, Heer, kom ik bij U om U te vragen om vrede, wijsheid en kracht.

Ik wil de wereld vandaag bekijken zoals U de wereld ziet.

Help mij om alleen het goede in ieder persoon te zien.

Bescherm mijn oren tegen laster en bescherm mijn mond tegen het spreken ervan.

Ik wil alleen gezegende gedachten in mijn hoofd hebben.

Ik bid dat ik zo gastvrij en vol vreugde ben dat iedereen die mij ontmoet Uw aanwezigheid voelt en dat ik U, Heer, vandaag aan anderen mag laten zien.

Amen

Psalm 119:30


Psalm 119 vers 30

 

“Ik heb de betrouwbare weg gekozen, met uw voorschriften voor ogen.”

Psalm 119:30

Galaten 6:9


Galaten 6 vers 9

Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is!

 

Onvoorwaardelijke Liefde


“Vreugde is de ervaring dat je weet dat er zonder voorwaarden van je gehouden wordt.”

Henri Nouwen

Psalm 27:14


Psalm 27 vers 14

Hoopje op ’e Heare,

wês sterk en lit dyn hert sterk wêze.

Ja, hoopje op ’e Heare.

Nije Fryske Bibeloersetting

Jeremia 17:7-8


Maar als iemand op Mij vertrouwt, zal Ik goed voor hem zijn. Met hem zal het goed gaan. Hij lijkt op een boom die langs het water is geplant. Zijn wortels groeien tot aan de beek. Hij merkt de hitte niet eens. Zijn bladeren blijven altijd fris en groen. Als er een jaar geen regen valt, maakt hij zich geen zorgen. Er groeien altijd vruchten aan hem.

Jeremia 17:7-8

De Kracht van Ware Liefde


Vorige week las ik een bijzonder gedicht op Facebook..

Het gaat over genezingsdiensten en wonderen…

En ja.. ik geloof nog steeds in Wonderen… Genezingen… ook vandaag de dag geneest God nog steeds, alleen niet op commando… op onze wensen.. op bestelling!

Nee Hij geneest op Zijn tijd.. en soms ook niet of soms niet helemaal zoals ik ook al beschreef in mijn laatste blog…

Wat als ik God niet had

Maar in dit hele verhaal mogen we 1 ding niet vergeten en dat is omzien naar elkaar… naar je medemens die niet geneest.. die te kampen heeft met ziekte.. met leed.. met pijn… en kom dan niet aan met goed bedoelde adviezen… maar ga naast de persoon zitten en leg een arm om zijn of haar schouder… toon medeleven en compassie… soms is er zoveel wat we willen zeggen maar geen woorden kunnen vinden.. en dat is goed.. soms doet stilte en genegenheid veel meer dan allemaal goedbedoelde woorden..

Later kun je altijd als de situatie zich voor doet naar God gaan en bidden voor ontferming.. en natuurlijk mag je bidden voor Genezing.. dit mag altijd en daar mogen wij ons ook naar uit blijven strekken maar het moet niet het hoofddoel zijn…

Omzien naar elkaar is veel belangrijker… dat is Gods grootste Gebod.. heb elkander lief…

Hij weet wat wij nodig hebben… ook hierin..

Ik denk dat de balans in dit alles heel belangrijk is.. God blijven zoeken… blijven uitstrekken naar Genezing maar ook tegelijk naast de ander blijven staan als God niet ingrijpt… als de ziekte of pijn doorgaat.. dan mogen we meelijden… want als er 1 lid lijdt lijden alle leden mee.. en wat een troost dat wij daarin mogen we weten dat Hij erbij is.. dit ervaren wij tot op de dag van vandaag elke minuut… elke seconde…

Dat is de Kracht van Ware Liefde!

De Kracht van Ware Liefde (Miranda Terpstra)

Daar ging zij in haar rolstoel

Ze stond alleen buiten bij het hek

Klaar voor vertrek

Van een mega-event

Waarin velen zo graag

willen worden aangeraakt 

genezen en worden gekend

in hun lijden

En verlangen naar het bevrijden

Het wonder

Maar deze mevrouw vertrekt zonder…

 

Vele mensen gaan staan

Die met al hun kwetsbaarheid

Naar het event zijn toegegaan

Maar tussen alle euforie 

zie ik zo helder wat gemist wordt aldaar

 

De meeste mensen vertrekken met hetzelfde lijden weer naar huis

Wat hebben zij nu aan handvatten ontvangen hiermee te dealen thuis? 

 

Het was groots, euforisch en meeslepend

De stemmen en muziek

opzwepend

Een zaal vol kwetsbaar verlangen

naar verlossing van pijn

 

Besef dat wij zelf wonder mogen zijn

En hoe God er juist ook is in de stilte, in verdriet en pijn

Hoe God alles in ons hart

heeft gelegd

en heeft toegezegd 

dat God er altijd zal zijn

 

Ook in het dagelijks minder meeslepend leven

Heeft God ons kracht, 

dierbaren en handvatten 

gegeven

Om te aanvaarden 

wat het leven bezwaart 

en te vertrouwen 

dat God desondanks 

ons vasthoudt, liefheeft en bewaart.

 

Zo bid ik dat God de dame in de rolstoel bewaart

Voor teleurstelling die dit mogelijk heeft gegeven

Het najagen van wonderen en good feeling is niet waarvoor Zijn leven is gegeven

 

Dat wij terug mogen komen in eenvoud

Waarin de mens op God vertrouwt

en op alles wat in eigen hart 

naast moeiten van leven

aan kracht liefde en schoonheid

ontvouwt

 

De enorme gave van

aanvaarden, boven bedekken en bevrijden

De gave van uitpakken 

wat in ons ligt, 

boven alles wat zo naar

buiten en de ander is gericht

 

Er zijn

zoals God er ook is

Te midden van alle

moeiten, gemis

Gegeven aan elkaar

Omdat dat de kracht 

van Ware liefde is 

 

Miranda Terpstra

 

 

Jeremia 17:7-8


Jakobus 4:10


“Als u beseft dat u klein bent voor de Here, zal Hij u verheffen.”

Jakobus 4:10

Liefde


Liefde Qoute Wilkin van der Kamp

Liefde geeft ruimte… maakt God groter… en de Problemen kleiner!

Qoute Wilkin van der Kamp

God is voor Altijd


Qoute Wilkin van der Kamp

God is voor Altijd Liefdevol, Genadig, Geduldig, Trouw en Waarachtig en zo gaat Hij ook met ons om in Liefde, Geduld, Genadig, Trouw en Waarachtig

Qoute Wilkin van der Kamp

Psalm 103:15-17


Psalm 103 vers 15-17

“Het leven van de mens is maar kort; net als een bloem bloeit hij even, maar als de wind erover blaast, is er niets meer over. Maar de goedheid en trouw van de HERE zijn eeuwig en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben”

 

Psalm 103:15-17

2 KORINTIËRS 4:16


2 Korinthiers 4 vers 16

Daarom geven we nooit op. Ons lichaam wordt wel steeds ouder en zwakker, maar onze geest wordt elke dag gesterkt.

2 KORINTIËRS 4:16

 

Jouw tranen….


In de tuin van God zal je na het zaaien van tranen altijd vreugde oogsten! Geef niet op, als je jezelf ontelbare keren in slaap gehuild hebt, als je overmand bent door depressie, teleurstelling en verdriet! Er zal vreugde zijn!

Jouw tranen hebben de zaadjes van vreugde, die God heeft geplant in jouw leven, bemest.

Degenen die de tranen van ellende, verdriet en teleurstelling hebben gezaaid, hebben de grootste ruimte voor vreugde!

Jouw tranen….

1 Kronieken 16:11


1 Kronieken 16 vers 11

Zoek de HERE, ja, zoek Zijn kracht. Zoek onvermoeid Zijn tegenwoordigheid.

 

1 Kronieken 16:11

Psalm 91:14b


Psalm 91 vers14b

Psalm 91

Ik vertrouw op de Heer

Bij de Heer ben ik veilig,

hij is de allerhoogste God.

Bij hem vind ik rust,

hij is de machtige God.

Daarom zeg ik tegen hem:

‘U beschermt me,

ik hoef niet bang te zijn.

Op u vertrouw ik.’

De Heer helpt je

De Heer helpt je als vijanden je achtervolgen.

Hij redt je als je doodziek bent.

De Heer beschermt je,

zoals een vogel haar jongen beschermt

onder haar vleugels.

De Heer is trouw.

Hij is zo sterk als een ​schild,

hij houdt elke ​aanval​ tegen.

Je hoeft niet bang te zijn voor gevaar in de nacht,

en overdag word je niet aangevallen.

In het donker hoef je niet bang te zijn voor de dood,

en als het licht is, overkomt je geen kwaad.

Overal om je heen sterven mensen,

duizenden, tienduizenden.

Slechte mensen zullen worden gestraft,

en jij zult dat zien.

Maar met jou zal niets ergs gebeuren.

De Heer beschermt je,

bij de allerhoogste God ben je veilig.

Rampen overkomen je niet,

het kwaad kan je niet raken.

Want de Heer stuurt zijn ​engelen.

Zij zullen je altijd beschermen,

waar je ook bent.

Hun handen zullen je dragen,

zodat je niet struikelt.

Je bent sterker dan je sterkste tegenstander.

Je zult je grootste vijand overwinnen.

De Heer is altijd bij je

Dit heeft de Heer beloofd:

‘Omdat je mij liefhebt, zal ik je redden.

Ik zal je beschermen, omdat je mij kent.

Als je mij roept, geef ik antwoord.

Als er gevaar is, ben ik bij je.

Ik zal je bevrijden, ik zal je gelukkig maken,

en ik geef je een lang leven.

Ik, de Heer, zal je redden,

en jij zult dat zien.’

 

Job 36:7


Job 36 vers 7Job 36:7

Hij beschermt wie rechtvaardig is, maakt hem machtig als een koning en geeft hem aanzien voor altijd.

Wij hoeven niet te vechten….


We hoeven niet te vechten....

Wij hoeven niet te vechten om iemand te zijn… maar zijn iemand omdat Hij in mij is!

Deuteronomium 33:27


Deuteronomium 33 vers 27

Van oudsher is God een schuilplaats, Zijn armen dragen u voor eeuwig

Deuteronomium 33:27 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Ik weet dat God….


Ik weet dat God..

Ik weet dat God me niets zal laten overkomen wat ik niet aan kan.
Ik zou alleen willen dat Hij wat minder vertrouwen in me had!

Citaat Moeder Theresa

Psalm 126:5


Psalm 126 vers 5

Al ​zaait​ een mens onder tranen,

hij zal oogsten in vreugde;

Psalm 126:5

Liefhebben is….


“Liefhebben is kwetsbaar zijn”

Citaat van C.S. Lewis

Liefhebben C.S.Lewis

Mijn identiteit!!!


Niet wat ik denk of voel bepaalt mijn identiteit in Christus maar wat Jezus voor mij heeft gedaan aan dat Kruishout…

Niet wat ik denk of voel bepaalt mijn identiteit in Christus maar wat Jezus voor mij heeft gedaan aan dat Kruishout…

1 Samuel 2 vers 1


Toen prees Hanna de Heer en zei:

“Ik juich over wat de Heer heeft gedaan.

Ik kan weer blij zijn en ik hoef mij niet langer te schamen.

Ik leg mijn vijanden het zwijgen op.

Want U bent goed geweest voor mij.

1 SAMUEL 2:1 BB

De geluiden van de wereld


De Geluiden van de wereld zijn luid en hard, maar de stem van God is een constante fluister.

Qoute Benjamin J. Elger

Qoute Benjamin J Elger

God beloften zijn als…


Gods beloften zijn als sterren: hoe donkerder de nacht, hoe meer ze schitteren

Qoute David Nicholas

Wees niet bang….


Wees niet bang voor morgen God is er al.

Citaat Ethel Löfgren

Jesaja 51:8B


Maar de overwinning die ik geef zal altijd blijven, de bevrijding die ik breng zal nooit verdwijnen

Jesaja 51:8B

Matthëus 5:7


Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart want zij zullen zelf liefde ontmoeten en hulp ontvangen.

Matthëus 5:7

God beantwoordt alle Knie-mail


God beantwoordt alle Knie-mail

Auteur onbekend